Çalışan Arkadaşlarımızı İlgilendiren Bir Haber

KDV iadesi yerine aylık nakit ödeme
2008'de vergi iadesi yerine aylık nakit ödeme geliyor. Yeni düzenlemeyle asgari ücretliye ayda 33 YTL ödenecek. Peki maaşına göre kim ne kadar alacak. İşte ödeme tablosu:

IMF'nin isteği ile hazırlanan mini vergi paketi ile 2008 yılı başında vergi iadesi yerine gelen "standart indirim" ile asgari ücretli Maliye'den ayda 33 YTL alacak.

Maliye Bakanlığı'nın IMF'nin isteği ile Gelir Vergisi Yasası'ndan ayırıp acilen çıkaracağı 'mini vergi paketi'yle vergi iadesi 2008 başında kalkıyor. Yerine getirilen 'standart indirim' ile çalışanlara her ay belirli bir tutar para ödenecek. Bu tutar çalışanların maaşlarına göre değişecek. Şimdiye kadar ödenen vergi iadesi bu kez aylık hesaplanıp çalışanların gelir vergisinden düşülecek. Yani gelir vergisi oranlarında indirim yapmayan Maliye bunun yerine her ay vergi iadesi tutarı kadar çalışanın vergisini indirecek.
Böylece işyerleri alınan ücrete bağlı olarak çalışan adına yüzde 5-6 daha az vergi ödeyecek ve farkı da çalışanların ücretlerine yansıtacak. Buna göre 380 YTL aylık net ücret alan asgari ücretli aylık 33 YTL'yi vergi iadesi yerine devletten iade olarak alacak.


HARCAMALAR GÖZALTINDA

Maliye Türkiye'nin de OECD ülkeleri içinde yüzde 42 ile çalışanlar üzerinde en fazla vergi yükü olan ülke olmaktan çıkacağını hesaplıyor. Pakette kıyıtdışı ekonomiye yönelik alınan ve adına 'vergi güvenlik müesseseleri' denen uygulamaların yanı sıra kişilerin gelirlerini azaltan bildirimlerine karşılık 'özel gider bildirimi' uygulanacak. Bakanlığın kayıtdışına yönelik olarak aldığı en önemli önlem olan 'özel gider bildirimi' ile harcamalardan yola çıkılarak kişinin geliri sorgulanabilecek. Bu bildirimi veren vatandaşların kredi kartı hesapları ve diğer harcamalarından yola çıkılarak geliri hesaplanıp buna göre yeniden vergi takdir edilebilecek.
Cennetten para kazanan vergiyi Türkiye'de verecek

Vergi paketinin önemli üçüncü maddesi ise Kurumlar Vergisi yasası'nda getirilen ve kayıtdışını önlemeye yönelik olan önlemler oldu. Kurumların vergi kaçırmasını önleyen transfer fiyatlaması ve vergi cennetleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayan maddeler gelir vergisinde geçerli olacak. Vergi cennetlerinde para kazanan kişi kazancını Türkiye'ye getirmese de o ülkede kazandığı paranın vergisini verecek.

Örtülü kâr dağıtımı ile transfer fiyatlaması

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda getirilen kurumların, ortaklarından alıp işletmede kullandıkları borçların, öz sermayenin 2 katını aşan kısmının, örtülü kazanç sayılması da yeni pakette kişilere uygun hale getirildi. Kurumlar, ortaklarına emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel üzerinden mal alım ya da satımında bulunursa kazanç transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü dağıtılmış sayılıyor


Rahime Ak

Yorumlar