İngilizce Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz???

İngilizce kısaltmalar

VS: Versus
Karşı. A B'ye karşı gibi

BTW: By The Way
Bu arada

BRB: Be Right Back
Hemen döneceğim

LOL: Laugh Out Loud
Sesli Güldüm

VIP: Very Important People
Çok önemli şahıs

RIP: Rest In Peace
Huzur içinde yat (Vefat edenler için)

ASAP: As Soon As Possible

Mümkün olduğunca çabuk

UFO: Unidentified Flying Object
Tanımlanamayan uçan cisim. Dünya dışı olması gerekmiyor.

WIFI: Wireless Fidelity
Kablasuz bağlantı

WC: Water Closet
Su dolabı anlamına gelse de biz bunu tuvalet olarak çeviriyoruz


Rolf : rolling on floor laughing
Gülmekten yuvarlandım

STFU :shut the fuck up
Kapa çeneni(Kabaca)

NP : no problem
Sorun yok

WTF?: what the fuck?
Ne oluyo (Kabaca)

W8 : wait 
bekle

thx : thanks 
teşekkürler

G8 : great

pls : please 
lutfen

away from keyboard : afk 
Dijital bağlantıdan bir süre uzak kalmak

mighty: m8y 
Olabilir

tonight: 2night 
Bu gece

before : be4 
Önce

for : 4 
İçin

you : u
Sen 

Yorumlar